Καυτηριασμός με laser

Ο καυτηριασμός με CO2 laser έχει πολλές ομοιότητες με τον ηλεκτροκαυτηριασμό. Ο καυτηριασμός με CO2 laser απαιτεί τοπική αναισθησία. H ακτίνα λέιζερ CO2 καίει με μεγάλη ακρίβεια ,προκαλεί εξάχνωση του στόχου και αφήνει έλλειμμα ιστού.

Back to TOP