Διαθερμοπηξία

Η διαθερμοπηξία είναι μια διαδεδομένη μέθοδος για την αντιμετώπιση διαφόρων δερματικών νοσημάτων με εξαιρετικά αποτελέσματα.

Καυτηριασμός με laser

Ο καυτηριασμός με CO2 laser έχει πολλές ομοιότητες με τον ηλεκτροκαυτηριασμό. Ο καυτηριασμός με CO2 laser απαιτεί τοπική αναισθησία. H ακτίνα λέιζερ CO2 καίει με μεγάλη ακρίβεια, προκαλεί εξάχνωση του στόχου και αφήνει έλλειμμα ιστού.

Κρυοχειρουργική

Η κρυοχειρουργική αποτελεί πλέον έναν από τους πιο σημαντικούς κλάδους της επεμβατικής δερματολογίας.

Back to TOP