Συνδυασμό PRP και Fractional Laser


Αντιμετώπιση ραγάδων με συδιασμό PRP και Fractional Laser

Πρόκειται για ένα πρωτόκολλο αντιμετώπισης ραγάδων που εφαρμόζει αποκλειστικά η κλινική Dermoanaplasis με απόλυτα ικανοποιητικά αποτελέσματα.