ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΤΑΡΙΤΤΙΔΑ


ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑ

1Μεσοθεραπεία Σώματος για την κυτταρίτιδα
Η μεσοθεραπεία σώματος για την διόρθωση της κυτταρίτιδας είναι η τεχνική της ενέσιμης μεσοθεραπείας στο σώμα κυρίως στους μηρούς και στα ψωμάκια αλλά και στην περιοχή της κοιλιάς με σκοπό όμως την διόρθωση της κυτταρίτιδας. Πρόκειται για μια απλή διαδικασία κατά την οποία εγχύονται με τη βοήθεια πολύ μικρών βελονών ειδικές ουσίες για τον σκοπό αυτό.
2Τρόπος δράσης της μεσοθεραπείας και ουσίες που εγχύονται
Χρησιμοποιώντας τη μεσοθεραπεία δημιουργούμε μικρά κανάλια στην επιδερμίδα, μέσω των οποίων μπορούν με ευκολία να διεισδύσουν δραστικές ουσίες και να φτάσουν ως το χόριο. Η εφαρμογή μιας ουσίας στην επιδερμίδα δεν έχει αντίστοιχα δραστικά αποτελέσματα. Οι ουσίες που χρησιμοποιούνται στην μεσοθεραπεία κυτταρίτιδας είναι πολλές. Οι συχνότερες είναι οι εξής: Καφείνη, οργανικό πιρύτιο, καρνιτίνη, αγγινάρα κα.