ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗ


ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗ

1Τι είναι η τελογενής τριχόροια ή κοινή τριχόπτωση;
Η τριχόπτωση είναι η παροδικά αυξημένη απόπτωση φυσιολογικά τελογενών τριχών. Οι ασθενείς αναφέρουν χαρακτηριστικά την έντονη καθημερινή απώλεια τριχών.
2Ποια η πορεία και ποια η θεραπεία της τριχόπτωσης;
Στόχος της θεραπείας είναι η πλήρης επανέκφυση των τριχών. Στην Dermoanaplasis συνιστάται τριχοριζόγραμμα στους ασθενείς με τριχόπτωση για την καλύτερη παρακολούθηση. Στο ιατρείο μας εφαρμόζεται τριχοριζόγραμμα FOTOFINDER για την πιο αποτελεσματική και γρήγορη αντιμετώπιση του προβλήματος. Η δερματολόγος θα σας δώσει τα κατάλληλα σκευάσματα προκειμένου να επισπεύσει αυτή την διαδικασία.
3Τι είναι το τριχοριζόγραμμα και τι δείχνει;
Το τριχοριζόγραμμα ανήκει στις μη επεμβατικές μεθόδους διάγνωσης αλωπεκίας και αποτελεί μια σημαντική εξέταση στη διαφοροδιαγνωστική προσέγγιση των μη ουλωτικών μορφών αλωπεκίας. Επιτρέπει την παρατήρηση της μορφολογίας των τριχικών ριζών, αλλά και του στελέχους της τρίχας. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται ασφαλέστερη εκτίμηση της πορείας του ασθενούς και καλύτερη και πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου.
Το τριχοριζόγραμμα μας δείχνει ακριβώς τα ποσοστά των τριχών που βρίσκονται στην αναγενή, στην καταγενή και στην τελογενή φάση, την πυκνότητα των αλλά και τις τρίχες που είναι δυστροφικές.